Voorstel vermogensbelasting 2022

Basiskennis investeren

De vermogensbelasting gaat, hoogst waarschijnlijk, in 2022 op de schop. Althans dat is het voorstel dat de, inmiddels toenmalige, staatssecretaris van Financiën Menno Snel deed in september 2019.

Sindsdien staan er in de media meerdere artikelen over de grote negatieve impact die het voorstel van de vermogensbelasting zou hebben voor (kleine) beleggers en particuliere vastgoedbeleggers. En de positieve gevolgen die het voorstel heeft voor spaarders.

Tot nu toe had ik hier nog geen blog posts over gemaakt aangezien er nog geen definitief plan is en alleen maar een voorstel gemaakt is van hoe de vermogensbelasting er vanaf 2022 eruit zou moeten gaan zien. Dus waarom vooruit lopen op de zaken dacht ik…

Waarom dan nu toch deze blog post denk je misschien?

Regelmatig krijg ik vragen van lezers over wat de impact van het voorstel voor de vermogensbelasting vanaf 2022 is. Daarnaast ben ik zelf ook benieuwd wat de impact zou zijn voor mijzelf…

Met deze blog post ga ik op de volgende (veelgestelde) vragen een antwoord geven:

 • Wat gaat er allemaal veranderen als het voorstel voor de aanpassing van de vermogensbelasting vanaf 2022 waarheid wordt?
 • Is het straks nog rendabel om vastgoed te financieren met geleend geld in box 3?
 • Wat zijn de alternatieven om een goed rendement op eigen vermogen te behalen vanaf 2022?

Het moest er dus gewoon komen zodat niet alleen ikzelf, maar ook lezers van de blog Vastgoedmentor weten wat hun (mogelijk) te wachten staat vanaf 2022.

In deze blog post ga ik het volgende behandelen:

Privé of zakelijk investeren

Deze blog post gaat specifiek over investeren in vastgoed als particuliere vastgoedbelegger. Ik ga dus de vermogensbelasting toelichten voor vastgoed en vermogen dat valt in box 3.

Mocht je meer willen weten over het verschil tussen privé of zakelijk investeren in vastgoed dan kan je hier meer over lezen in de blog post “Privé of zakelijk investeren in vastgoed?

Vermogensbelasting tot 2022

vermogensbelasting tot 2022

Het kabinet heeft tot 2022 geen plannen om de vermogensbelasting in box 3 aan te passen. Waarschijnlijk zullen elk jaar de hoogte van de schijven in box 3 met de inflatie gecorrigeerd worden. Echter de basis zal tot 2022 niet veranderen.

Hoe ziet de vermogensbelasting er dan tot 2022 precies uit?

Box 3

Iedereen in Nederland betaalt belasting over het rendement dat je haalt uit je vermogen. Dit is de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van al je bezittingen min de schulden op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet, min je heffingsvrije vermogen.

De Belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een fictief rendement over de waarde van de grondslag sparen en beleggen. Dit is belangrijk om te begrijpen, aangezien dit de voornaamste reden voor het kabinet is om de vermogensbelasting te gaan hervormen!

Heffingsvrij vermogen

Nu geldt er een heffingsvrij vermogen geldt voor box 3. Dit is een vast bedrag van je vermogen dat is vrijgesteld van vermogensbelasting. Tot 2022 is je vermogen je bezittingen minus je schulden.

Zie hieronder een overzicht van het heffingsvrije vermogen van de afgelopen jaren (met en zonder fiscale partner):

JaarHeffingsvrij vermogen
zonder fiscale partner
Heffingsvrij vermogen
met fiscale partner
2020€ 30.846€ 61.692
2019€ 30.360€ 60.720
2018€ 30.000€ 60.000
Bron: Belastingdienst

Fictieve rendementen in box 3

Momenteel zijn er 3 schijven voor het berekenen van het fictieve rendement dat je behaalt uit sparen / beleggen en vastgoed. Over het berekende fictieve rendement betaal je 30% inkomstenbelasting.

Tot 2022 is de basis voor de vermogensbelasting de volgende twee pijlers:

 1. Meer vermogen = meer rendement; De Belastingdienst gaat ervan uit dat je meer rendement op je vermogen behaalt naarmate je meer vermogen hebt
 2. Meer vermogen = meer beleggen dan sparen; Verder gaat de Belastingdienst ervan uit dat je bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. Bij iedere volgende schijf gebruikt de Belastingdienst daarom een hoger percentage om het fictief rendement over je vermogen te berekenen

In de tabel hieronder een overzicht van hoe de schijven tot 2022 zijn opgebouwd:

SchijfGrondslag
sparen en beleggen
Percentage
0,07%
Percentage
5,28%
Percentage
gemiddeld
rendement
1tot € 72.79867%33%1,789%
2vanaf € 72.798 tot € 1.005.57321%79%4,185%
3vanaf € 1.005.5730%100%5,28%
Bron: Belastingdienst

Hoe berekent de Belastingdienst het rendement over je vermogen?

Het fictieve rendement over je vermogen bepaalt de Belastingdienst als volgt:

 • 1ste schijf; In schijf 1 berekent de Belastingdienst over 67% van je vermogen een rendement van 0,07%, en over de overige 33% een rendement van 5,28%
 • 2de schijf; In schijf 2 berekent de Belastingdienst over 21% van je vermogen een rendement van 0,07%, en over 79% van je vermogen een rendement van 5,28%.
 • 3de schijf; Valt een deel van je vermogen in schijf 3? Dan berekent de Belastingdienst over dat volledige deel een rendement van 5,28%.

Over het totale rendement uit “sparen en beleggen” betaal je vervolgens 30% vermogensbelasting.

Lees de blog post “Huurinkomsten belasting” Voor meer informatie over de vermogensbelasting tot 2022.

Laten we dan nu gaan kijken naar wat de plannen van het kabinet zijn voor de hervormingen van de vermogensbelasting.

Voorstel vermogensbelasting vanaf 2022

vermogensbelasting tot 2022

September 2019 maakte het kabinet bekent dat de vermogensbelasting vanaf 2022 wil gaan veranderen. Kern van de hervorming die het kabinet voor ogen heeft zit ‘m in het aanpassen van de fictieve rendementen die de Belastingdienst nu hanteert voor vermogen in box 3.

Spaarders klagen nu al jaren dat het fictieve rendement op de “grondslag sparen en beleggen” veel hoger is dan de huidige (lage) spaarrente die spaarders ontvangen. Daarentegen is het voor vastgoedbeleggers nu interessant om met geleend geld te investeren aangezien je schulden direct van je eigen vermogen mag aftrekken.

Staatssecretaris Menno Snel zei het volgende:

“Veel spaarders in Nederland vinden het nu onrechtvaardig dat zij belasting betalen. Dit begrijp ik, want op dit moment worden zij belast alsof een deel van het vermogen dat ze hebben uit beleggingen bestaat, ook als zij alleen spaargeld hebben. Daardoor moeten zij meer belasting betalen dan wanneer je afzonderlijk naar hun spaargeld zou kijken. Met dit voorstel gaan straks circa 1,35 miljoen spaarders helemaal geen box 3-belasting meer betalen. Dit wordt misschien wel de grootste wijziging in de inkomstenbelasting sinds 2001.”

Citaat: Staatssecretaris Menno Snel

Daarnaast wil staatssecretaris Menno Snel mensen meer belastingen laten betalen als ze werken met geleend geld om daarmee te investeren in vastgoed.

Lees het volgende nieuwsbericht van RTL-Z “De spaartaks gaat op de schop: wat verandert er nou precies?” voor meer achtergrond informatie.

Dus ziet het voorlopige voorstel voor de vermogensbelasting vanaf 2022 er precies uit??

Plannen voor de vermogensbelasting vanaf 2022

De volgende infographic laat zien wat in hoofdlijnen de verschillen zijn tussen de vermogensbelasting nu en het voorgestelde plan:

infographic-voorstel-hervorming-vermogensbelasting-box-3
Bron: Belastingdienst

Wat betekent het voorgestelde plan voor de schijven in box 3, het heffingsvrije vermogen en het uiteindelijke rendement op eigen vermogen?

Box 3

Het nieuwe voorstel voor de vermogensbelasting gaat uit van de werkelijke verdeling tussen:

 • Spaargeld; Hier valt al het geld onder dat je op je betaalrekening(en) en spaarrekening(en) hebt staan
 • Beleggingen; Onder beleggingen valt eigenlijk alles wat geen spaargeld is. Dus obligaties, aandelen, indexfondsen, ETF’s en vastgoed vallen allemaal onder “beleggingen”
 • Schulden; Hier valt bijvoorbeeld een vastgoedhypotheek onder voor een beleggingspand, maar ook een consumptief krediet

Net zoals nu het geval is blijf je ook vanaf 2022 een heffingsvrij vermogen houden.

Heffingsvrij vermogen

In het nieuwe voorstel blijft het heffingsvrij vermogen bestaan. Voorlopig zijn de bedragen voor het heffingsvrije vermogen nog gelijk aan de bedragen die gelden voor 2020. Zie hieronder de voorlopige bedragen voor het heffingsvrije vermogen vanaf 2022:

JaarHeffingsvrij vermogen
zonder fiscale partner
Heffingsvrij vermogen
met fiscale partner
2022€ 30.846€ 61.692
Bron: Belastingdienst

Eén groot verschil echter is dat in het voorgestelde plan het heffingsvrije vermogen komt te vervallen zodra je daar €1 boven komt. Zodra je boven het heffingsvrije vermogen uitkomt moet je vermogensbelasting gaan betalen over het fictieve rendement per soort (dus spaargeld of beleggingen).

Daarnaast is er voor de uiteindelijk te betalen vermogensbelasting in het nieuwe voorstel een vrijstelling van €400 (€800 met fiscale partner). Dus zolang je minder dan €400 (of €800 met fiscale partner) hoeft te betalen, betaal je niks.

Fictieve rendementen in box 3

De fictieve rendementen in box 3 zullen niet meer verdeeld zijn in schijven, maar het fictieve rendement geldt per soort vermogen (ofwel spaargeld, beleggingen of schulden).

 • Spaargeld; Zodra je boven het heffingsvrij vermogen komt berekent de Belastingdienst over al je spaargeld een rendement van 0,09%
 • Beleggingen; Zodra je boven het heffingsvrij vermogen komt berekent de Belastingdienst over al je beleggingen een rendement van 5,33%.
 • Schulden; Voor al je schulden mag je 3,03% aftrekken

Hoe berekent de Belastingdienst het rendement over je vermogen?

Aan de hand van de hierboven genoemde fictieve rendementen bepaalt de Belastingdienst dus het rendement uit “sparen en beleggen”. Vervolgens gaat hier €400 (€800 met fiscale partner) als vrijstelling vanaf.

Kom je boven de €400 (€800 met fiscale partner) uit? Dan betaal je hier vervolgens 33% vermogensbelasting over.

Laten we dan nu gaan kijken naar wat de plannen van het kabinet zijn voor de hervormingen van de vermogensbelasting.

Huidige situatie en voorstel vermogensbelasting vergelijken

Hoe kun je nu het beste de huidige situatie voor de vermogensbelasting vergelijken met voorstel van de vermogensbelasting vanaf 2022?

Als je een vergelijking gaat doen moet je “appels met appels” vergelijken en bij investeren moet je het totaal plaatje bekijken. Anders ga je conclusies trekken gebaseerd op halve / incomplete informatie.

Op basis van de volgende informatie ga ik de huidige situatie vergelijken met het voorstel voor de vermogensbelasting vanaf 2022.

Basis gegevens voor vergelijking

 • Inflatie; De inflatie (of deflatie) bepaalt onder meer hoeveel je behaalde rendement op je vermogen echt waard is. Kijkend naar de inflatiecijfers van afgelopen 10 jaar lijkt een gemiddelde inflatie van 1,5% per jaar mee reëel
 • Rendement op spaargeld; Voor het rendement uit spaargeld neem ik een spaarrente van 0,2% mee. Dit was ten tijde van het schrijven van deze blog post (mei ’20) de hoogste spaarrente die ik kan vinden
 • Rendement investeren in vastgoed; Voor investeren in vastgoed ga ik altijd voor een minimaal bruto aanvangsrendement van 9%
 • Rente vastgoedhypotheek; Mocht je een beleggingspand (deels) gefinancierd hebben met geleend geld dan ga ik uit van een hypotheekrente van 3,15% voor 5 jaar vast

Gegevens van beleggingspanden

Om de vergelijking niet de ingewikkeld, maar wel reëel, te maken ga ik uit van de volgende gegevens voor een beleggingspand zonder financiering en met financiering.

rekenvoorbeeld huurinkomsten
Bron: Vastgoedmentor

De vergelijking ga ik maken voor de volgende situaties.

Situaties voor vergelijking

Situatie #1 – Gezin met het volgende eigen vermogenSpaargeld€1.000.000
Beleggingen / vastgoed€0
Schulden€0
Situatie #2 – Gezin met het volgende eigen vermogenSpaargeld€500.000
Beleggingen / vastgoed€500.000
Schulden€0
Situatie #3 – Gezin met het volgende eigen vermogenSpaargeld€0
Beleggingen / vastgoed€1.000.000
Schulden€0
Situatie #4 – Gezin met het volgende eigen vermogenSpaargeld€0
Beleggingen / vastgoed€1.000.000
Schulden€500.000
Bron: Vastgoedmentor.com

Laten we eerst eens kijken naar hoe de vermogensbelasting nu in Nederland is geregeld.

Situatie #1 – Alleen spaargeld

Laten we eerst eens kijken naar situatie #1. Dit gezin heeft netjes hun hele leven gespaard en een spaartegoed opgebouwd van €1.000.000. Daarnaast heeft dit gezin geen beleggingen of schulden.

Dit gezin haalt vervolgens het volgende werkelijke rendement op eigen vermogen.

Werkelijke rendement op eigen vermogen

Spaargeld (€1.000.000 @ rente van 0,20%)€2.000
Beleggingen€0
Totale inkomsten uit eigen vermogen€2.000
Bron: Vastgoedmentor

Hoeveel beter is dit gezin nu beter of slechter af wat betreft de vermogensbelasting die zij zouden moeten betalen?

Vergelijking situatie nu met voorstel vermogensbelasting

vergelijking vermogensbelasting 2020 vs 2022_situatie #1
Bron: Bereken Het

Dus mocht het voorstel voor de hervorming van de vermogensbelasting door gaan, dan betaal je spaarder €10.703 minder belasting. Dat is dus een aanzienlijke lasten verlichting voor de spaarders!

En nu dan een situatie van deels spaargeld en deels vastgoed. Hoe gaat dat eruit zien?

Situatie #2 – Deels spaargeld en deels vastgoed

Laten we nu kijken naar situatie #2. Dit gezin heeft een spaartegoed opgebouwd van €500.000 en daarnaast ook voor €500.000 aan beleggingen. De beleggingen bestaan in dit geval uit 2 beleggingspanden die volledig gefinancierd zijn met eigen geld. Verder heeft dit gezin geen schulden.

Dit gezin haalt vervolgens het volgende werkelijke rendement op eigen vermogen.

Werkelijke rendement op eigen vermogen

Spaargeld (€500.000 @ rente van 0,20%)€1.000
Vastgoed (huurinkomsten @ €15.000 p/j x 2)€30.000
Totale inkomsten uit eigen vermogen€31.000
Bron: Vastgoedmentor

Hoeveel beter is dit gezin nu beter of slechter af wat betreft de vermogensbelasting die zij zouden moeten betalen?

Vergelijking situatie nu met voorstel vermogensbelasting

vergelijking vermogensbelasting 2020 vs 2022_situatie #2
Bron: Bereken Het

Ook voor mensen die de helft van hun vermogen op een spaarrekening hebben staan en de andere helft belegd hebben in aandelen pakt de hervormde vermogensbelasting goed uit. Zij gaan in dit rekenvoorbeeld €2.057 minder vermogensbelasting betalen.

Situatie #3 – Vastgoed volledig gefinancierd met eigen geld

Laten we nu kijken naar situatie #3. Dit gezin heeft alleen maar beleggingen en geen spaartegoed. In totaal heeft dit gezin een vastgoedportefeuille van 4 beleggingspanden met een totale waarde van €1.000.000. De beleggingspanden die volledig gefinancierd zijn met eigen geld. Verder heeft dit gezin geen schulden.

Dit gezin haalt vervolgens het volgende werkelijke rendement op eigen vermogen.

Werkelijke rendement op eigen vermogen

Spaargeld (€0 @ rente van 0,20%)€0
Vastgoed (huurinkomsten @ €15.000 p/j x 4)€60.000
Totale inkomsten uit eigen vermogen€60.000
Bron: Vastgoedmentor

Hoeveel beter is dit gezin nu beter of slechter af wat betreft de vermogensbelasting die zij zouden moeten betalen?

Vergelijking situatie nu met voorstel vermogensbelasting

vergelijking vermogensbelasting 2020 vs 2022_situatie #3
Bron: Bereken Het

Mensen die hun gehele vermogen in aandelen of vastgoed hebben zullen als de hervorming van de vermogensbelasting inderdaad door gaat aanzienlijk meer belasting moeten gaan betalen. In dit rekenvoorbeeld is dat een lastenverzwaring van ruim €6.500. Best wel een groot verschil moet ik toegeven!

Situatie #4 – Vastgoed deels gefinancierd met vastgoedhypotheek

Laten we nu kijken naar situatie #4. Dit gezin heeft alleen maar beleggingen en geen spaartegoed. In totaal heeft dit gezin een vastgoedportefeuille van 8 beleggingspanden met een totale waarde van €2.000.000. De beleggingspanden die voor de helft gefinancierd zijn met eigen geld.

Dit gezin haalt vervolgens het volgende werkelijke rendement op eigen vermogen.

Werkelijke rendement op eigen vermogen

Spaargeld (€0 @ rente van 0,20%)€0
Vastgoed (huurinkomsten @ €11.062,50 p/j x 8)€88.500
Totale inkomsten uit eigen vermogen€88.500
Bron: Vastgoedmentor.com

Hoeveel beter is dit gezin nu beter of slechter af wat betreft de vermogensbelasting die zij zouden moeten betalen?

Vergelijking situatie nu met voorstel vermogensbelasting

vergelijking vermogensbelasting 2020 vs 2022_situatie #4
Bron: Bereken Het

Dan de mensen die vastgoed gefinancierd hebben met geleend geld. Dat is de categorie die de staatssecretaris met de hervorming van de vermogensbelasting wilde gaan aanpakken en dat is gelukt! In dit rekenvoorbeeld moeten zij ruim €14.000 meer vermogensbelasting per jaar gaan betalen. Best wel schrikken is dat!

Ter info. Alle bovenstaande berekeningen kan je zelf voor je eigen situatie makkelijk doorrekenen op de site van Bereken Het. Dan weet je zelf ook wat je impact voor jou is van de voorgenomen hervorming van de vermogensbelasting.

Samenvatting vergelijking

Laten we de verschillen tussen de situatie nu en het voorgenomen voorstel eens op een rijtje zetten.

Totale inkomsten na aftrek inflatie en vermogensbelasting voor de situatie nu:

Scenario #1Scenario #2Scenario #3Scenario #4
Inkomsten uit eigen vermogen+€2.000+€31.000+€60.000+€88.500
Inflatie (gem 1,5% p/j)-€15.000-€7.500*€0*-€0*
Vermogensbelasting-€10.736-€10.736-€10.736-€10.814
Totaal-€23.736+€12.764+€49.264+€77.686
Bron: Vastgoedmentor

Totale inkomsten na aftrek inflatie en vermogensbelasting na de voorgestelde hervorming van de vermogensbelasting:

Scenario #1Scenario #2Scenario #3Scenario #4
Inkomsten uit eigen vermogen+€2.000+€31.000+€60.000+€88.500
Inflatie (gem 1,5% p/j)-€15.000-€7.500*€0*-€0*
Vermogensbelasting-€33-€8.679-€17.325-€24.915
Totaal-€13.033+€14.821+€42.675+€63.585
Bron: Vastgoedmentor

* Bij vastgoed heb ik geen inflatie meegenomen aangezien de waarde van vastgoed over het algemeen mee stijgt / daalt met de inflatie. Verder kan je bij vastgoed de huurprijs jaarlijks indexeren met de inflatie.

Zoals je kunt zien in de bovenstaande tabellen is de conclusie simpel.

Spaarders gaan er op vooruit en beleggers / particuliere vastgoed investeerders gaan er flink op achteruit.

Dus wat is nu wijsheid?

Al je aandelen en vastgoed verkopen en je geld op een veilige spaarrekening zetten?

Of zijn er nog andere alternatieven?

Wat is wijsheid?

Het is nu dus duidelijk dat als het huidige voorstel voor de hervorming van de vermogensbelasting door gaat dat (particuliere vastgoed) beleggers (veel) meer vermogensbelasting gaan betalen.

Dus wat is nu verstandig om te doen?

#1 Raak niet in paniek

Dit is wat mij betreft het belangrijkste. Angst is namelijk een slechte raadgever! Ik krijg al enige tijd mailtjes binnen van verontruste mensen, met de vraag of investeren in aandelen en vastgoed nog wel zin heeft.

Als je even een stap terug zet en de bedragen hierboven rustig bekijkt zie je dat als je kiest voor sparen je nu en ook in de toekomst elk jaar geld verliest. Simpelweg door het feit dat de spaarrente lager is dan de jaarlijkse inflatie.

Dus je gaat misschien minder vermogensbelasting betalen als de huidige plannen van het kabinet door gaan. Echter let op dat je spaargeld nog steeds elk jaar minder waard blijft worden!

Kortom raak niet in paniek en baseer je beslissingen op de feiten die op tafel liggen.

#2 Betaal zo min mogelijk belasting

Het voorstel voor de aanpassing van de vermogensbelasting kan je ook zien als extra stimulans om weer eens goed te kijken naar de basis. Dus verdiep je in de verschillende regels / subsidies die er zijn waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Dit is wellicht niet direct een verlichting van de vermogensbelasting, maar belasting betalen is belasting betalen als je het mij vraagt.

Denk hierbij aan het volgende:

 • Pensioen sparen; Veel Nederlanders hebben een pensioengat en daardoor een jaarruimte die zij kunnen gebruiken om belastingvrij te kunnen sparen / beleggen voor hun pensioen. Vooral voor ondernemers is dit een interessante optie om belastingvrij te sparen / beleggen van hun pensioen. Dit kan je o.a. doen bij Brand New Day of De Giro
 • Aftrekposten; Ben je ondernemer? Zorg er dan voor dat je boekhouder goed kijkt naar alle aftrekposten waar je als ondernemer gebruik van kan maken
 • Subsidies; Denk hierbij aan subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen. Of aan een WBSO subside voor kleine ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk doen
 • Groenfondsen; Voor groenfondsen geldt dat ze vrijgesteld zijn van vermogensbelasting. Als je een groenfonds kan vinden met een redelijk rendement kan dat interessant zijn

#3 Ga voor een zo hoog mogelijk rendement

Wat het voorgenomen plan mij nog meer duidelijk maakt is dat je in de toekomst nog meer moet gaan voor een zo hoog mogelijk rendement. Ik heb op in meerdere blog posts aangegeven dat voor mij de ondergrens voor investeren in vastgoed een bruto aanvangsrendement van 9% is. Dat is wat mij betreft nu meer dan waar als het huidige voorstel inderdaad door gaat.

Lees hier meer over in de blog post “Hoe minimaal bruto aanvangsrendement van 9%?

Als je kiest voor veilige beleggingen in bijvoorbeeld obligaties ga je daar in de toekomst mogelijk veel meer vermogensbelasting over betalen terwijl het rendement relatief laag is. Dan kan je nog beter je verlies nemen en je geld op een spaarrekening zetten…

Update per eind juni 2020

Heb ik eindelijk in mei ’20 mijn blog post over het voorstel van de vermogensbelasting vanaf 2022 gemaakt, verschijnt er eind juni ’20 in de media dat het huidige plan in deze vorm niet door gaat…

De opvolger van Menno Snel, staatssecretaris Hans Vijlbrief, gaf aan in een toelichting dat hij zoekt naar een “simpeler” tussentijds voorstel om spaargeld en beleggingen eerlijker te belasten. Verder zoekt hij naar een oplossing voor de lange termijn.

“Het voorstel dat er lag van mijn voorganger kende grote problemen”, gaf Vijlbrief verder als toelichting.

Kortom voorlopig blijft de vermogensbelasting zoals het is…

Er wordt een te groot verschil gemaakt tussen geld dat mensen over hun rendementen uit beleggingen betalen ten opzichte van wat ze over hun spaarrente betalen. Dat onderscheid zou volgens de bewindsman “juridisch heel snel kapotgeschoten zijn”, en is volgens zijn politieke oordeel ook oneerlijk.

Lees hier het hele bericht in Business Insider.

Eindoordeel

Zoals je kunt zien zetten de nieuwe plannen aan tot sparen en speculatiever beleggen.

Het nieuwe plan lost ook niet de kern van het probleem op, namelijk de fictieve rendementen. En zolang er met fictieve rendementen rekent blijft worden zullen er altijd partijen zijn die zich benadeeld voelen. Dat zal ook met de voorgestelde hervorming van de vermogensbelasting dus niet veranderen.

De kans is echter klein dat de voorgestelde hervorming voor box 3 in deze vorm zal doorgaan. Afgelopen maand kwam namelijk in het nieuws dat de belasting hervorming op de helling staat.

Hoe dan ook; Raak niet in paniek! Angst is een slechte raadgever. Dus zolang het voorstel voor de hervorming voor de vermogensbelasting definitief is heeft het geen zin om in paniek

Geld op een spaarrekening met een inflatie van gemiddeld 1,5% per jaar betekent namelijk een verlies van 15% van de waarde van jouw geld in 10 jaar.

Dus zelfs met deze nieuwe box 3 belasting blijft investeren in vastgoed en aandelen de beste investering die er is.

Graag hoor ik van je hoe jij tegen de voorgestelde hervorming van de vermogensbelasting aan kijkt. Ga jij door de plannen van het kabinet je beleggingsstrategie aanpassen? Of heb jij nog goede tips? Deel ze dan door hieronder een berichtje achter te laten!

Disclaimer

Ik heb deze blog post zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar ben geen fiscalist. Check je eigen specifieke situatie met je accountant of direct met de Belastingdienst om verrassingen te voorkomen.

14 gedachten over “Voorstel vermogensbelasting 2022”

 1. Hi,

  Bedankt voor de duidelijke uitleg! Ik vroeg me alleen af waarom je in scenario 4 bezittingen €2.000.000 pakt voor het gezin met een schuld van €1.000.000. Zou het niet beter vergelijken zijn met 1000.000 aan vermogen en €500.000 schuld?

  Misschien zit ik er helemaal naast hoor!

  • Marieke, ten eerste mijn dank voor je reactie.

   Terechte opmerking moet ik toegeven… Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik bij scenario 4 een ander totaal eigen vermogen heb genomen. Via de link naar de site van “Bereken Het” kan je zelf je eigen scenario door rekenen.
   Aangezien het voorstel voor de vermogensbelasting voor 2022 zoals ik heb beschreven (voorlopig) niet op deze manier geimpleneteerd gaat worden, laat ik de blog post maar ongewijzigd.
   Ik zal een nieuwe blog post maken over de plannen van het kabinet zoals gepresenteerd tijdens Prinsjesdag 2020.

 2. Goede duidelijke en informatieve site. Heb me deze avond nog even lekker in kunnen lezen. Dit omdat wij van plan zijn nog een woning voor de verhuur te kopen.
  Op het ogenblik wonen wij in een eigen woning waar nog een volledige hypotheek op rust. 2 jaar geleden hadden wij de mogelijkheid om deze af te betalen, maar met dit geld hebben wij een 2de woning gekocht om te verhuren. Vanaf dag 1 was deze woning verhuurd. Aankoop woning €150.000 met een huuropbrengst in het 1ste jaar van €950,00. Nu 2 jaar later hebben wij hopelijk genoeg geld om met een hypotheek onze volgende woning te kopen tot ongeveer €200.000. Eigen inbreng ongeveer €65.000. Nu zie ik dat we eigenlijk moeten zorgen om dit voor het einde van het jaar te realiseren want het wetsvoorstel ligt er om vanaf 1 januari 2021 de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% op te schroeven. Het is nu €4.000 of na 1 januari 2020 €16.000. Een verschil van €12.000. Hopelijk gaat dit voorstel niet door voor de onroerendgoedbelegger, want dit wordt een harde dobber denk ik. Rendement zal dan niemand meer in het 1ste jaar hebben.
  Verder een goede site en ga zo door

  • Goedemorgen Bo, mijn dank dat je de tijd hebt genomen om te reageren en de feedback over de blog. Dat is altijd leuk om te horen.

   Je hebt inderdaad gelijk wat betreft het wetsvoorstel voor de overdrachtsbelasting. Helaas blijft de overheid bezig met het ontmoedigen van investeren in vastgoed door particuliere vastgoedbeleggers.
   Ik ben een blog post aan het maken over de voorstellen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd en wat hiervan de impact is voor vastgoedbeleggers. Zal dit zsm posten.

   Veel succes met je verdere plannen!

 3. Super bedankt voor dit duidelijke artikel! De onduidelijkheid omtrent hoe de hervorming van de vermogensbelasting er precies uit gaat zien weerhoudt mij voorlopig van investeren in vastgoed. Zodra de plannen van het kabinet voor de vermogensbelasting vanaf 2022 duidelijk zijn ga ik mijn investerings strategie daarop aanpassen. Ga zo door!

  • Woke Aneq, dank voor je reactie. De onduidelijkheid wat betreft de hervormingen van de vermogensbelasting zorgen inderdaad voor onzekerheid. Wacht echter niet te lang aangezien “tijd” bij het investeren je beste vriend is. Met andere woorden zorg dat je zo snel mogelijk begint (of je nu in vastgoed gaat investeren of in aandelen dat maakt niet uit). Veel succes in ieder geval!

 4. Geachte HKOTV, dank voor al de gratis info op je website. Ik leer er veel van. Ik wil graag heel veel geld verdienen met vastgoed. Hoe kan ik een financiering krijgen om een tweede huis te kopen om te verhuren?
  Dank je wel voor je hulp. Blijf zo door gaan!
  Mohammed

 5. Dank voor het delen van dit uitgebreide artikel! Het is dus nog even afwachten wat de definitieve plannen van het kabinet worden voor de vermogensbelasting.
  Ik deel je mening dat zolang er uit gegaan wordt van een fictief rendement dat je altijd situaties hebt waarbij mensen benadeeld of bevoordeeld worden.
  Ik kijk uit naar je volgende blog post!

Plaats een reactie