Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Waarschuwing

Vastgoedmentor.com geeft geen beleggingsadvies en deelt slechts ervaringen en meningen. Gebruik je eigen gezonde verstand als je besluit te gaan investeren. Zoals bij alle investeringen gaan risico en rendement hand in hand. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Investeer dus geen geld dat je niet kunt missen.

Gebruik van de website

Via de website vastgoedmentor.com vind je informatie over investeren in vastgoed en beleggen met als doel financiële onafhankelijkheid te bereiken. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Er kunnen dus geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel de informatie op deze website zorgvuldig wordt samengesteld en gebruik maakt van betrouwbaar geachte bronnen kan vastgoedmentor.com niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Vastgoedmentor.com wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website vastgoedmentor.com staan links naar websites, producten en diensten van derden, vastgoedmentor.com aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij vastgoedmentor.com. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vastgoedmentor.com. Uiteraard mag je informatie van deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Vastgoedmentor.com heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van vastgoedmentor.com.