Eigen Vermogen

« Back to Glossary Index

Particulier eigen vermogen is vermogen van een natuurlijk persoon ofwel van de particuliere vastgoedbelegger. Het eigen vermogen is de waarde van alle bezittingen, verminderd met de waarde van alle schulden. Voor het gemak is dit het vermogen dat je als particulier hebt zitten in box 3. De bezittingen in box 3 kunnen bestaan uit spaargeld, aandelen en obligaties, vastgoedgoed, etc. Op de site van de Belastingdienst kun je vinden hoe je het eigen vermogen kunt uitreken. Zie de volgende link voor meer informatie.

« Terug naar Begrippenlijst