Box 3

« Back to Glossary Index

In box 3 betaal je belasting over je vermogen als dit hoger is dan de heffingsvrije grens. Vanaf 2021 gaat deze grens omhoog naar een vermogen van € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner. Tot je vermogen rekent de Belastingdienst de waarde van je spaargeld, beleggingen en verhuurd vastgoed. Je hoeft de werkelijke inkomsten uit je vermogen in box 3 niet op te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst rekent een vast percentage van je grondslag sparen en beleggen als je voordeel in box 3. De grondslag sparen en beleggen is de waarde van je vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari, na aftrek van het heffingsvrij vermogen.

Lees meer over de vermogensbelasting in box 3 op de site van de Belastingdienst.

« Terug naar Begrippenlijst