Bruto Aanvangsrendement

« Back to Glossary Index

Het bruto aanvangsrendement, of afgekort BAR, is het bruto rendement dat je behaalt op je beleggingspand. Het bruto aanvangsrendement bereken je als volgt. BAR = bruto jaarhuur / geïnvesteerde vermogen*

*Om appels met appels te kunnen vergelijken ga ik bij het beoordelen van een beleggingspand op het BAR uit van de totale koopsom (ipv het geïnvesteerde vermogen). Je weet namelijk nooit hoe groot je eigen inleg precies is. Op deze manier kan je makkelijk verschillende beleggingspanden met elkaar vergelijken.

« Terug naar Begrippenlijst