Verhoging jaarruimte door nieuwe pensioenwet

Beleggen

Forse verhoging van de jaarruimte door nieuwe pensioenwet.

Heb jij weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd❓ Je bent niet de enige ondernemer én ook voor veel werknemers is dit helaas het geval. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je aanvullend pensioen opbouwen door gebruik te maken van je jaarruimte.

Vanaf 1 juli 2023 stijgt de jaarruimte fors. De jaarruimte stijgt namelijk van 13,3% naar 30%. Daarmee wordt pensioen opbouwen in de vorm van pensioenbeleggen (of pensioensparen) nóg aantrekkelijker. In deze blog post alles over hoe je de Belastingdienst maximaal laat meebetalen aan jouw (ondernemers)pensioen ?.

Ik deze blog post ga ik het volgende behandelen:

Wil je liever de video bekijken?

Wil je liever de video bekijken dan de blog post lezen? Hieronder de link naar de video:

Bron: vastgoedmentor.com

Basis Nederlandse pensioenstelsel

Laten we zoals altijd beginnen met het begin. Dus laten we beginnen met het Nederlandse pensioenstelsel.

Hoe ziet het Nederlandse pensioenstelsel eigenlijk uit?

Het Nederlandse pensioenstelsel is opgebouwd uit 3 pijlers. Hieronder een overzicht van hoe we in Nederland pensioen opbouwen:

pijlers van Nederlandse pensioenstelsel
Bron: Vastgoedmentor

Hieronder een korte toelichting van de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel.

Uit welke pijlers bestaat het Nederlandse pensioenstelsel?

  • 1ste pijler; Algemene Ouderdomspensioen, beter bekend als de AOW. Dit is het ouderdomspensioen dat elke Nederlander ontvangt als hij of zij de pensioenleeftijd heeft bereikt
  • 2de pijler; Voor de meeste mensen die in loondienst werken is de 2de pijler het werkgeverspensioen dat via je werkgever wordt opgebouwd
  • 3de pijler; De 3de pijler is voor iedereen met een die nog “jaarruimte” over heeft. Dit kunnen werknemers zijn die geen pensioen opbouwen via hun werkgever of slechts een klein pensioen. Verreweg de grootste groep zijn ZZP’ers die helemaal geen pensioen opbouwen via een werkgever. Pensioenbeleggen valt in de 3de pijler
  • 4de pijler; Zoals je wellicht is opgevallen gaf ik aan dat het Nederlandse pensioenstelsel uit 3 pijlers bestaat en toch geef ik aan dat er een 4de pijler is. Hoe zit dat? De 4de pijler is wat mij betreft alles wat je zelf aan (passief) vermogen opbouwt door bijvoorbeeld te investeren in vastgoed of aandelen

Zoals aangegeven valt pensioenbeleggen in de derde pijler. Iedereen die jaarruimte heeft kan hier gebruik van maken ?.

Wat is jaarruimte?

Als je minder aanvullend pensioen opbouwt dan de overheid maximaal jaarlijks toestaat (in de 2de pijler), dan heb je jaarruimte. De Belastingdienst stelt een bedrag vast dat je maximaal jaarlijks belastingvrij mag inleggen.

Volgens Moneywise is dit de definitie van de jaarruimte:

Jaarruimte is het bedrag dat u van de Belastingdienst mag gebruiken voor extra pensioenopbouw en bij uw aangifte inkomstenbelasting mag aftrekken van uw inkomen, omdat u in een bepaald jaar te weinig pensioen heeft opgebouwd.

Bron: Moneywise

Laten we dan nu doorgaan naar waarom gebruik maken van je jaarruimte zo interessant is.

Waarom gebruik maken van je jaarruimte?

Gebruik maken van je jaarruimte voor pensioenbeleggen (of pensioensparen) heeft drie voordelen (waarvan twee grote):

  1. Als eerste en verreweg het grootste voordeel, is dat je geen inkomstenbelasting betaalt over je inleg voor pensioenbeleggen als die valt binnen de jaarruimte. Hiermee bespaar je dus 36,93% tot wel 49,50% aan belasting uit ?
  2. Het tweede voordeel is dat je geen vermogensbelasting betaalt als je vermogen boven de belastingvrije drempel uitkomt. Dit is natuurlijk ook mooi meegenomen!
  3. Het derde voordeel is dat de uitkering rond je pensioenleeftijd waarschijnlijk tegen een lage tarief is dan je nu betaalt voor je inkomstenbelasting

Kortom deze voordelen maken het benutten van je jaarruimte erg interessant ?.

Hoe bereken je jouw jaarruimte?

De jaarruimte wordt altijd berekend over je bruto jaarinkomen van het voorgaande kalenderjaar. Het is een vastgesteld percentage van je bruto-inkomen minus de AOW-franchise voor lijfrente: de premiegrondslag.

Zoals je in de figuur hierboven kan zien is de AOW de 1ste pijler van je pensioen. De zogenaamde “AOW-franchise” is het deel van je inkomen dat je niet mag gebruiken voor opbouw pensioen. De reden hiervoor is dat je (als het goed is ?) straks AOW ontvangt als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Dan is de volgende stap bepalen of je jaarruimte hebt en zo ja hoeveel. Er zijn veel rekentools op internet waar je simpel en snel je jaarruimte kunt berekenen. Bijvoorbeeld op de site van Brand New Day of op de site van BerekenHet.

Wat is de reserveringsruimte?

Had je de afgelopen 7 jaar wel jaarruimte, maar heb je daar geen gebruik van gemaakt❓ Dan heb je reserveringsruimte. Je reserveringsruimte is dus simpelweg de niet-benutte jaarruimtes van de afgelopen 7 jaar bij elkaar opgeteld. Je kan de reserveringsruimte gebruiken om een inhaalslag te maken van je pensioenopbouw ?.

Wat is pensioenbeleggen?

Zoals aangegeven valt pensioenbeleggen in de 3de pijler van het Nederlandse pensioenstelsel. Maar wat is pensioenbeleggen nou precies? Zoals de naam al aangeeft is “pensioenbeleggen” beleggen voor je pensioen, met geld waar je tot pensioenleeftijd niet aan kan komen. Zo simpel is het.

Het is dus gericht op de lange termijn. Het grote voordeel van pensioenbeleggen, is dus dat je belastingvoordeel krijgt.  Het belastingvoordeel heeft grote invloed op het uiteindelijke vermogen dat je opbouwt. Hierdoor is pensioenbeleggen heel erg interessant ?.

Waar kan je pensioenbeleggen?

Als je wilt gaan beginnen met pensioenbeleggen dan moet je hiervoor een “pensioenrekening” openen. Een pensioenrekening is een geblokkeerde rekening waar je geen geld vanaf kunt halen tot het moment dat je de AOW leeftijd hebt bereikt.

Zelf heb ik een pensioenrekening bij DEGIRO en beleg ik hier belastingvrij in ETF’s. Behalve bij DEGIRO kan je bij bijna elke bank of broker een pensioenrekening afsluiten.

Een andere goede optie is Brand New Day. Ook bij Brand New Day kan je tegen lage kosten beleggen voor je pensioen en wordt je risico automatisch aangepast als je dichter bij je pensioenleeftijd komt. Welke bank of broker je ook kiest, het is belangrijk om te kiezen voor een partij waar de beleggingen veilig zijn en de beheerkosten laag ?.

Nieuwe pensioenwet

impact nieuwe pensioenwet op jaarruimte

Afgelopen maanden was het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel regelmatig in het nieuws?. Volgens plannen die in de Wet Toekomst Pensioenen zijn opgenomen, stijgt de jaarruimte in 2023 van 13,3% naar 30%.

Eigenlijk zou het vergroten van de jaarruimte ingaan op 1 januari 2023. Helaas is het niet gelukt om de nieuwe pensioenwet toen al rond te krijgen. Echter minister Schouten van Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen heeft toegezegd dat de verruiming van de jaarruimte vanaf 1 juli 2023 – als de wet Toekomst Pensioenen ingaat – met terugwerkende kracht zal gelden.

Hierdoor kan jij dus voor heel 2023 gebruik maken van de fors gestegen jaarruimte en dus flink meer pensioen opbouwen ?. Dat is natuurlijk wel lekker!

Lees hier een van de vele nieuwsberichten over dit onderwerp op de site van RTL Nieuws.

Verschil jaarruimte in 2022 en 2023

Hoe ziet het effect van de nieuwe pensioenwet er dan uit voor de jaarruimte? In de onderstaande tabel een overzicht

Belastbaar jaarinkomenLoonheffing 2023Jaarruimte 2022Jaarruimte 2023
€40.000€7.836,00€3.613€7.586
€50.000€12.784,00€4.943€10.586
€60.000€17.759,00€6.273€13.586
€70.000€22.707,00€7.603€16.586
€80.000€28.106,00€8.933€19.586
€90.000€33.701,00€10.263€22.586
€100.000€39.322,00€11.593€25.586
€110.000€44.923,00€12.923€28.586
€120.000€50.218,00€13.570€31.586
€130.000€55.168,00€13.570€34.229
€140.000€60.118,00€13.570€34.229
Bron: vastgoedmentor.com (mbv BerekenHet)

Zoals je in de bovenstaande tabel kunt zien is dit echt een forse verhoging van de jaarruimte. Bij bruto inkomens van €30.000 tot €50.000 per jaar is de jaarruimte bij net zo hoog als de loonheffing.

Uiteraard is deze verhoging mooi. Echter voor veel mensen zal het nog niet makkelijk zijn om de complete verhoging ook daadwerkelijk te gebruiken voor extra pensioenopbouw. Je moet dan natuurlijk wel in staat zijn om zo’n groot bedrag opzij te zetten.

Waarom deze forse verhoging van de jaarruimte?

Er zijn twee hoofdredenen voor deze forse verhoging van de jaarruimte. Als eerste wil de overheid dat er meer harmonisatie plaatsvindt tussen de laatste twee pijlers van ons pensioenstelsel. Sterker nog wat de overheid betreft zou er geen verschil moeten zijn of je pensioen opbouwt in de 2de of 3de pijler ?.

De tweede reden voor de flinke verhoging van de jaarruimte, is de afschaffing van de FOR (Fiscale Oudedagsreserve) per 1 januari 2023. De FOR was een fiscaal spaarpotje voor ondernemers waaraan jaarlijks een bedrag kon worden toegevoegd (gedoteerd). Met deze regeling kreeg je uitstel van belasting om pensioen op te bouwen.

Reserveringsruimte wordt (waarschijnlijk) ook fors verruimd

Naast de flinke verhoging van de jaarruimte gaat ook de reserveringsruimte (waarschijnlijk) verruimd worden. Zo mag je waarschijnlijk voortaan tot 10 jaar later (vroeger 7 jaar) de niet-gebruikte jaarruimte (reserveringsruimte) alsnog belastingvriendelijk benutten.

De bedragen van de reserveringsruimte verschillen trouwens wel van de jaarruimte. Het maximale bedrag dat je van eerdere jaren mag benutten zal waarschijnlijk dit jaar stijgen van €8.065 naar €38.000 (bron De Zaak).

Volgens De Zaak mag je zelfs als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, de reserveringsruimte alsnog benutten tot uiterlijk 5 jaar na het kalenderjaar waarin je de AOW-leeftijd bereikte. Niet gek zou ik denken ?.

Waarom is pensioenbeleggen zo interessant?

Over alle jaren dat je vermogen op een pensioenbeleggingsrekening staat betaal je geen vermogensbelasting. Op dit moment wordt vermogensbelasting geheven op basis van fictieve, forfaitaire rendementen. Zie hieronder de rendementspercentages voor 2023:

Rendementspercentages
(voor 2023)
Heffingsvrij vermogen zonder fiscaal partner: €57.0000%
Heffingsvrij vermogen met fiscaal partner: €114.0000%
Bank- en spaartegoeden en contant geld0,36%
Beleggingen / beleggingspand / crypto6,17%
Schulden2,57%
Bron: Belastingdienst

De overheid is van plan per 2027 vermogensbelasting te gaan heffen op basis van daadwerkelijk gerealiseerd rendement (het zogenaamde vermogensaanwasrendement ?). Over het gerealiseerde rendement moet je vervolgens 34% vermogensbelasting betalen.

Rekenvoorbeeld

Voor dit rekenvoorbeeld ga ik uit van een beleggingsrendement van 7,5% per jaar op basis van het gemiddelde rendement op beleggingen van de afgelopen decennia.

De vermogensbelasting gaat 34% van je gerealiseerde rendement bedragen wanneer je in box 3 belegt. Dat zou dan dus 34% * 7,5% = 2,55% rendement kosten. Dan blijft er een netto rendement van 7,5% – 2,55% = 4,95% per jaar over.

Afhankelijk van hoe lang je belegt gaat dit je vermogensopbouw worden:

Normaal beleggen (box 3)Pensioenbeleggen (box 1)
Jaarlijkse inleg€3.000€3.000
Rendement4,95%7,50%
Opgebouwde vermogen na 20 jaar€103.560€139.658
Opgebouwde vermogen na 30 jaar€207.395€333.463
Opgebouwde vermogen na 40 jaar€375.729€732.902
Bron: Bereken Het

Dus over een periode van 40 jaar bouw je ongeveer 2x zo veel vermogen op als je gebruik maakt van je jaarruimte en gaat pensioenbeleggen.

Voor ongeveer 80% van de Nederlanders komt daar vervolgens nog het voordeel van een lagere inkomstenbelasting tijdens de uitkeringsfase dan tijdens de opbouwfase bij.

Puntje van aandacht

De voordelen van pensioenbeleggen door gebruik te maken van de jaarruimte spreken voor zich. Als je vermogen wilt opbouwen voor later is dit verreweg de gunstigste manier. Echter het is belangrijk om je te realiseren dat je hierdoor niet eerder met pensioen kan ?.

Als je gebruik maakt van de jaarruimte kan je pas weer over je geld beschikken als je de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Wil je (veel) eerder met pensioen? Dan zal je op een andere manier een passief inkomen moeten opbouwen, zodat jij kan stoppen wanneer jij dat wilt.

Lees hier meer over in de blog post “Wanneer ben je financieel onafhankelijk?

Eindoordeel

Vanaf 2023 kan jij dus flink meer belastingvrij geld opzij zetten voor je pensioen. Zelf ben ik van plan om hier (maximaal) gebruik van te maken. Geen inkomstenbelasting én geen vermogensbelasting maken het namelijk wel heel aantrekkelijk!

Graag hoor ik van je wat jij van de nieuwe pensioenwet vindt. Ga jij hierdoor meer inleggen of maakt dit eigenlijk niet? Laat het weten in de comments ?

Wil jij weten hoe je een passief inkomen kan opbouwen door investeren in vastgoed? Lees dan de blog post “Hoe beginnen met investeren in vastgoed?” voor meer informatie ?.

Plaats een reactie