Effect klimaatakkoord op vastgoed?

Woningmarkt

Wat is nu het effect van het klimaatakkoord op vastgoed?

In de media hoor je veel nieuws over het klimaatakkoord en de energietransitie.

Het klimaatakkoord lijkt iets te zijn dat nog ver in de toekomst ligt. Echter investeren in vastgoed doe je voor de lange termijn…

Dus wat is nu het effect van het klimaatakkoord voor de particuliere vastgoedbeleggers?

In deze blog post ga ik het volgende behandelen:

Wat is het klimaatakkoord?

Het klimaatakkoord, je hoort er veel over in de media, maar wat is het klimaatakkoord nu precies?

Volgens de site van het klimaatakkoord is het klimaatakkoord het volgende:

In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland kunnen halveren. Zo ontstaat ook draagvlak: we hebben elkaar nodig om het doel te halen en daarom moeten zoveel mogelijk mensen achter het akkoord staan.

Bron: Klimaatakkoord

Dit klinkt allemaal nog niet echt concreet moet ik zeggen. Hier heb ik best nog wel wat wat vragen over…

Wanneer moet het klimaatakkoord klaar zijn?

Ook hier geeft de site van het klimaatakkoord een antwoord op. Volgens deze het klimaatakkoord hebben alle betrokken partijen in de zomer van 2018 afspraken op hoofdlijnen gemaakt.

Deze afspraken zijn vervolgens in de tweede helft van het jaar uitwerken in concrete plannen, in een Ontwerp van het Klimaatakkoord. Die concrete plannen tezamen vormen de basis voor het Klimaatakkoord, dat naar verwachting voor de zomer 2019 kan worden ondertekend. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.

Wat zijn de doelstellingen van het klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: klimaatverandering tegen gaan.

Om klimaatverandering tegen te gaan zijn er ambitieuze plannen gemaakt. Volgens de hoofdlijnen uit het klimaatakkoord moet Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan Nederland in 1990 deed. Van de broeikasgassen is koolstofdioxide (CO2) het belangrijkste broeikasgas dat moet verminderen. De focus ligt dus op het reduceren van de CO2-uitstoot in de lucht.

Daarover moeten dus in het Klimaatakkoord door alle partijen concrete afspraken worden gemaakt.

Het klimaatakkoord op hoofdlijnen

Over wat voor getallen gaat het eigenlijk? Hieronder de afspraken die voor de hoofdlijnen van het klimaatakkoord zijn gemaakt:

– In 1990 was de totale uitstoot aan broeikasgassen ongeveer 228 miljoen ton CO2 (228 Megaton/Mton; alle andere broeikasgassen worden teruggerekend naar CO2-equivalenten).

– In 2030 moet die uitstoot 49% lager zijn, dus 116 Mton.

– De bestaande voornemens (dus nog zonder het Klimaatakkoord) zouden de uitstoot in 2030 al op 165 Mton brengen.

– Het restant moet worden overbrugd door het Klimaatakkoord: 49 Mton.

Bron: Klimaatakkoord

Hieronder een mooie infographic die het klimaatakkoord op hoofdlijnen laat zien:

klimaatakkoord op hoofdlijnen

Lees alle achtergrond informatie over het klimaatakkoord op de site www.klimaatakkoord.nl

Effect klimaatakkoord op vastgoed

Nu we weten wat het klimaatakkoord in hoofdlijnen is wil ik graag wetten wat het effect van het klimaatakkoord is voor vastgoed.

Dit zegt het klimaatakkoord over wat er met de woningen in Nederland moet gebeuren:

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Er moet flink wat gebeuren, maar daar is 31 jaar de tijd voor. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn.

Bron: Klimaatakkoord

Dat zijn zeer ambitieuze doelstellingen en er moet dan ook veel gebeuren de komende jaren. De hoofdlijnen van het klimaatakkoord maken dus eigenlijk afspraken voor de volgende termijnen:

  • Korte- en midden lange termijn; doelstellingen die in 2030 moet zijn gerealiseerd
  • Lange termijn; doelstellingen die in 2050 moeten zijn gerealiseerd

Laten we beide termijnen in meer detail bekijken.

Korte- en midden lange termijn doelstellingen

Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Daar hebben we nog dus nog ruim 10 jaar de tijd voor. Dat klinkt misschien lang, maar als je kijkt de hoeveelheid werk dan valt dat flink tegen.

Verbeteren energielabel huurwoningen van woningcoöperaties

effect klimaatakkoord; verbeteren energielabel

De overheid heeft in 2012 met woningcoöperaties de afspraak gemaakt dat alle huurwoningen van woningcoöperaties in 2020 tenminste een energielabel B moeten hebben.

De huidige stand van zaken is dat er nog 1,8 miljoen huurwoningen voor eind 2020 op gemiddeld op energielabel B moeten komen. Toen deze afspraak in 2012 werd gemaakt werd er ook 400 miljoen euro vrijgemaakt voor verduurzaming van huurwoningen. Helaas is er nog weinig gebruik gemaakt van de STEP-regeling. Kortom de verduurzaming van de huurwoningen gaat veel te langzaam!

Ruim een kwart van de huizen duurzaam verwarmd

Verder moeten er in 2030 twee miljoen woningen duurzaam verwarmd worden. De andere woningen moeten dan beter geïsoleerd zijn en dus fors minder aardgas gebruiken. Dat is een ander punten van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord.

Lange termijn doelstellingen

Laten we nu eens gaan kijken naar de doelstellingen voor de lange termijn.

Van het gas af

Ongeveer 95% van de woningen in Nederland is nu nog aangesloten op het gasnet. Een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 1500 m3 gas per jaar. Daarvan gaat driekwart op aan het verwarmen van de woning. In de wintermaanden gebruiken een woning verreweg het meeste gas, namelijk zo’n 80% van het jaargebruik. In totaal verstoken alle huishoudens in Nederland samen zo’n 10,5 miljard kuub per jaar.

Het effect van het klimaatakkoord is dus dat volgens de doelstellingen voor 2050 alle 7 miljoen huishoudens van het aardgasnet losgekoppeld moeten zijn.

Hoe van het gas af?

  • Inductiekookplaat of elektrisch koken; Je kunt je gasfornuis vrij simpel vervangen voor een inductiekookplaat of een elektrische kookplaat
  • Volledig elektrische of hybride warmtepomp; Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, de grond of het grondwater onder je woning. De warmtepomp werkt op elektriciteit. Let op je hebt wel vloerverwarming nodig om hiermee je huis te verwarmen. Verder moet de woning zeer goed geïsoleerd zijn. Anders gaat verwarmen mbv een warmtepomp helaas niet werken
  • Elektrische cv-ketel; Een elektrische cv-ketel zet de stroom van het elektriciteitsnet of je zonnepanelen om in warmte. Het rendement van zulke cv-ketels is nog niet zo hoog. Dit is een optie dus voor wat kleinere en goed geïsoleerde huizen
  • Aansluiting op een warmtenet; Het warmtenet bestaat nu ook al. Er komt bij fabrieken restwarmte vrij bij productieprocessen. Die restwarmte zou je kunnen gebruiken om huizen te verwarmen. Dit is alleen van toepassing voor woningen die in de buurt van een fabriek liggen die restwarmte produceren. Een andere optie zou bijvoorbeeld geothermie kunnen zijn. Bij geothermie wordt de warmte diep uit de aarde wordt gehaald. Voor zo’n warmtenet kun je niet alleen kiezen, dat is een besluit dat door de gemeente gemaakt moet worden

Aardgasnet wordt waterstofnet

elektrische autos laden op aan laadpaal in nederland

In Nederland hebben we een goede infrastructuur om aardgas te transporteren. Kun je dit aardgasnet net niet voor iets anders gebruiken?

Ja dat kan! Netbeheerders kunnen het gasnet namelijk relatief eenvoudig geschikt maken voor de distributie van waterstof. Dit blijkt uit althans een onderzoek van Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland.

Het voordeel van waterstof is dat je het net zo kunt inzetten als aardgas. Je kunt er dus op koken en het gebruiken voor je cv-ketel. Daarom bied het aardgasnetwerk goede mogelijkheden om als transportsysteem te dienen voor waterstof.

Uiteraard is waterstof alleen een duurzaam alternatief als het word gemaakt uit duurzaam opgewerkt elektriciteit.

Verdere gevolgen klimaatverandering voor vastgoed

klimaatveranderingen droogte en extreme regenval

Naast de hierboven genoemde effecten als gevolg van het klimaatakkoord, zijn er ook nog gevolgen die optreden door de klimaatverandering.

Het klimaatakkoord heeft uiteraard als doel om klimaatverandering tegen te gaan. Echter klimaatverandering is een langzaam proces wat de komende decennia door lijkt te gaan.

Wat is het effect hiervan op het vastgoed?

Lange periodes van droogte heeft effect op de fundering

Zoals de zomer van 2018 heeft laten zien, zijn er steeds vaker periodes van lange droogte. Dit is natuurlijk fijn als je lekker van het mooie weer wilt genieten!

Echter dit heeft ook effect op de fundering van huizen die op houten funderingspalen staan.

Houten funderingspalen moeten onder water blijven, anders gaan ze rotten. Hoe vaker en langer ze droog komen te staan, hoe groter de kans op schade.

Heftige regenval kan zorgen voor problemen met de afwatering

Naast lange periodes van droogte, zie je ook een trend van steeds heftigere regenval voor de periodes dat het wel regent. Ook dit kan weer voor problemen zorgen…

De afwatering van met name oudere woningen zijn niet berekend op het afvoeren van zulke grote hoeveelheden regenwater in één keer. Je moet dus wellicht een extra regenpijp aanleggen in de toekomst of je dakgoten verhogen.

Eindoordeel; Klimaatakkoord kans of bedreiging?

Zelf ben ik positief gestemd over deze ontwikkeling. We moeten namelijk veranderen en als vastgoedbeleggers kunnen wij ons steentje bijdragen.

Verder kan je als vastgoedbelegger door je het verduurzamen van je beleggingspand veel punten scoren voor de puntentellingen. Ofwel je kan door middel van verduurzamen van je beleggingspand eerder in de vrije sector komen. Lees hierover meer in de blog post “Hoe je beleggingspand in de vrije sector krijgen?

Ben jij als vastgoedbelegger al bezig met wat het effect van het klimaatakkoord is voor jou vastgoedportefeuille? Graag hoor ik van jou hoe jij dit ziet. Laat je reactie hieronder achter!

Lees ook eens de blog post “Wat is beter nieuwbouw of bestaande bouw?” voor meer achtergrond informatie over de voor- en nadelen van nieuwbouw en bestaande bouw.

2 gedachten over “Effect klimaatakkoord op vastgoed?”

Plaats een reactie