Is een thuisbatterij een rendabele investering?

Eigen woning

Is een thuisbatterij een rendabele investering?

Met de afbouw van de salderingsregeling denken steeds meer mensen na over het aanschaffen van een thuisbatterij. Een thuisbatterij klinkt als een ideale oplossing om maximaal gebruik te maken van je zelf opgewekte zonnestroom.

Echter een thuisbatterij is momenteel nog een flinke investering. Is een investering in een thuisbatterij is een rendabele investering? En is een thuisbatterij een goede investering voor het milieu?

In deze blog post ga ik het volgende behandelen:

Wil je liever de video bekijken?

Wil je liever de video bekijken dan de blog post lezen? Hieronder de link naar de video:

Bron: vastgoedmentor.com

Afbouw van salderingsregeling

Iedereen die zonnepanelen heeft weet inmiddels dat de salderingsregeling op termijn gaat komen te vervallen. Het is nu idg duidelijk dat huishoudens tot 2025 nog maximaal mogen salderen. Vanaf 2025 gaat de afbouw van de salderingsregeling er dan waarschijnlijk als volgt uitzien:

nieuwe salderingsregeling
Bron: PURE Energie (aangepast door vastgoedmentor.com ?)

Als dit plan voor de afbouw van de salderingsregeling definitief wordt, dan kan je vanaf 2025 nog maar 64% salderen. Vanaf 2031 houdt de salderingsregeling er dan helemaal mee op. Dit is precies de reden van de toenemende populariteit van de thuisbatterij ?.

Maar is een thuisbatterij eigenlijk wel een rendabele investeren? Of zijn er ook andere manieren om toch maximaal van je opgewekte zonnestroom te profiteren als de salderingsregeling wordt afgebouwd?

Hoeveel eigen gebruik?

Laten we eerst kijken naar hoeveel je zelf direct gebruikt van de zonnestroom die je opwekt. Alles wat je namelijk zelf direct gebruikt, hoef je niet te salderen en dus ook niet op te slaan in een thuisbatterij ?. Stroom die je zelf opwekt en gelijk gebruikt in huis levert je altijd maximaal voordeel op ?!

Gemiddeld verbruik je zelf ongeveer 30% van de zonnestroom die je zonnepanelen opwekken. De rest van de opgewekte zonnestroom lever je terug aan het elektriciteitsnet. Zolang de salderingsregeling er is krijg je ook voor deze teruggeleverde stroom hetzelfde bedrag als jij betaalt.

Waarom beperkt eigen gebruik?

Waarom gebruik je dan slechts 30% van je zelf opgewekte zonnestroom? Dat komt doordat zonnepanelen veel stroom opwekken als de zon schijnt, terwijl je vooral verbruikt op andere momenten. De twee voornaamste oorzaken hiervoor zijn de volgende:

#1 Verschil tussen dag en nacht

Een eerste voor de hand liggende reden is het verschil tussen dag ⛅ en nacht ?. Dit geldt voor zowel de opbrengst als het verbruik. Midden op de dag leveren je zonnepanelen verreweg het meeste stroom op. Vaak zijn mensen dan niet thuis en wordt er maar weinig stroom gebruikt.

‘s Avonds wekken je zonnepanelen steeds minder op en ‘s nachts helemaal niets meer. Juist in de avond verbruiken mensen meer stroom. Mensen gaan koken, de TV gaat aan, de lichten gaan aan en in de zomer gaat wellicht nog de airco aan.

Kortom over de dag heen is er een groot verschil tussen wanneer je stroom opwekt en wanneer je stroom gebruikt.

#2 Verschil tussen winter en zomer

Hoeveel stroom zonnepanelen opwekken verschilt per maand. Op zich niet zo gek omdat in de zomermaanden de zon meer en intensiever schijnt ?. Hierdoor wekken zonnepanelen in de zomermaanden de meeste stroom op en in de wintermaanden een heel stuk minder.

In de onderstaande figuur van Milieu Centraal zie je de verdeling van de opbrengst van zonnepanelen over het jaar.

Hier valt op dat je in de zomermaanden ☀️ ruim 6x meer stroom opwekt dan bijvoorbeeld in de maand december. Terwijl je juist in de wintermaanden ☃️ meer stroom verbruikt. De dagen zijn namelijk kort, waardoor het licht ? vaker en langer aan staat.

Om te bepalen of een thuisbatterij een rendabele investering is of niet moet je ook weten wat je stroomverbruik is. Aan de hand van wat je verbruikt én wat je opwekt kan je bepalen wat je aan stroom moet en kan opslaan in je thuisbatterij.

Hoeveel stroom gebruikt een huishouden?

prijsplafond energierekening - stroomprijzen

Hoeveel stroom een huishouden verbruikt hangt van veel verschillende factoren af. Het type woning, het bouwjaar van de woning, hoe groot de woning is en het aantal personen in het huishouden zijn allemaal factoren die invloed hebben op je verbruik.

Verder maakt ook nogal wat uit of je het huis verwarmt met een traditionele cv-ketel (met gas dus) of dat je het huis verwarmt met een (hybride) warmtepomp / airco (elektrisch).

#1 Verwarmen mbv van een cv-ketel

Er bestaat dus geen gemiddeld huishouden en dus geen gemiddeld stroom- en gasverbruik. Volgens de site gaslicht.com is dit het gemiddelde energieverbruik per gezinssamenstelling voor huishoudens die hun huis verwarmen mbv een cv-ketel:

  • 1-persoons huishouden (1.800 kWh stroom / 1.100 m3 gas)
  • 2-persoons huishouden (2.700 kWh stroom / 1.200 m3 gas)
  • 3-persoons huishouden (3.500 kWh stroom / 1.500 m3 gas)
  • 4-persoons huishouden (4.500 kWh stroom / 1.700 m3 gas)
  • 5-persoons huishouden of groter (5.000 kWh stroom/ 1.900 m3 gas)

Persoonlijk vind ik het gasverbruik wel redelijk hoog, maar het stroomverbruik lijkt een redelijke inschatting.

Verschil stroomverbruik tussen winter en zomer

Dat zonnepanelen in de winter veel minder stroom opwekken is logisch, maar verbruiken we in de winter dan ook meer stroom? Je zou wellicht denken van wel. De wintertijd is ingegaan. Dus ‘s ochtends wordt het laat licht en het is vroeg donker.

Maar wat blijkt? Na ingang van de wintertijd ligt het gemiddelde stroomverbruik per dag slechts zo’n 2% hoger dan in de zomertijd. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur is het verschil het grootst. Rond deze tijd wordt er gemiddeld 11% meer stroom verbruikt dan in de zomertijd. De volgende grafiek laat zien dat het stroomverbruik redelijk gelijk is voor de verschillende maanden van het jaar.

Gemiddeld-verbruik-Nederland-gas-en-stroom
Bron: NEDU / PURE Energie

Echter de bovenstaande grafiek geldt voor een huishouden dat het huis verwarmt en warm tapwater heeft mbv een cv-ketel (en dus een gasaansluiting heeft).

#2 Verwarmen mbv een warmtepomp (of airco)

Op dit moment zie je dat steeds meer huishoudens geen gasaansluiting meer hebben en het huis verwarmen mbv een (hybride) warmtepomp of airco. Door elektrisch verwarmen van je woning klopt de bovenstaande grafiek voor het stroomgebruik niet meer. Hierdoor zie je een veel extremer verschil in stroom verbruik tussen de zomer- en wintermaanden.

Voordeel van verwarmen met een airco is natuurlijk wel dat je met de airco in de zomer ook je huis kan koelen ?.

Stroomverbruik versus zonnestroom

Voor het gebruik van een thuisaccu is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen het dagelijkse stroomverbruik en opbrengst van je zonnepanelen. Het stroomverbruik per huishouden is dus sterk afhankelijk of het huishouden nog verwarmt mbv een cv-ketel (gas) of met een warmtepomp / airco (elektrisch).

#1 Verwarmen mbv cv-ketel

Uitgaande van een “gemiddeld” 4-persoons huishouden met een cv-ketel ligt het stroomverbruik dus op zo’n 4.500 kWh per jaar. Om dit verbruik te compenseren heeft dit huishouden dus zonnepanelen nodig die 4.500 kWh per jaar opleveren.

Dit levert dan de volgende verdeling op van opgewekte zonnestroom per maand en het verbruik per maand.

MaandOpbrengt [%]Opbrengst [kWh]Verbruik [%]Verbruik [kWh]Delta [kWh]
Januari3%135 kWh9,5%428 kWh-293 kWh
Februari5%225 kWh9,0%405 kWh-180 kWh
Maart9%405 kWh8,0%360 kWh+45 kWh
April12%540 kWh8,0%360 kWh+180 kWh
Mei13%585 kWh8,0%360 kWh+225 kWh
Juni13%585 kWh7,5%338 kWh+248 kWh
Juli13%585 kWh7,5%338 kWh+248 kWh
Augustus11%495 kWh8,0%360kWh+135 kWh
September9%405 kWh8,0%360 kWh+45 kWh
Oktober7%315 kWh8,0%360 kWh-45 kWh
November3%135 kWh9,0%405 kWh-270 kWh
December2%90 kWh9,5%428 kWh-338 kWh
Totale opbrengst100%4.500 kWh100%4.500 kWh0 kWh
Bron: Vastgoedmentor.com

Zoals je in deze tabel kan zien leveren zonnepanelen in de maanden oktober tot en met februari minder stroom op dan je verbruikt. In deze maanden zal je dus nog steeds stroom moeten afnemen van je energieleverancier.

In de maanden maart tot en met september wekken de zonnepanelen juist (veel) meer op dan je verbruikt. Tenzij een thuisbatterij zoveel opslagcapaciteit heeft dat de teveel opgewekte stroom uit de zomer dmv de thuisbatterij in de winter gebruikt kan worden ?. Daarover later meer.

#2 Verwarmen mbv warmtepomp (of airco)

Let op dat als je gaat verwarmen met behulp van een warmtepomp (of airco) je stroomverbruik over het hele jaar genomen zo tussen de 2.000 en 3.000 kWh omhoog gaat. Door gebruik te maken van een warmtepomp voor het verwarmen van je huis daalt je gasverbruik flink, maar stijgt je stroomverbruik aanzienlijk.

Uitgaande van hetzelfde 4-persoonshuishouden, met een warmtepomp die 2.500 kWh verbruikt, komt het jaarlijkse stroomverbruik dan uit op 7.000 kWh. Hier komt nog bij dat je de warmtepomp voornamelijk gebuikt in de koude maanden (logisch ?) en dit zijn nu juist de maanden dat je weinig stroom opwekt met je zonnepanelen.

Bij een stroomverbruik van 7.000 kWh, zal je dus ook meer zonnepanelen nodig hebben om dit verbruik te compenseren. Samenvattend ziet je stroomverbruik er als volgt uit:

MaandOpbrengt [%]Opbrengst [kWh]Verbruik [%]Verbruik [kWh]Delta [kWh]
Januari3%210 kWh12,0%840 kWh-630 kWh
Februari5%350 kWh11,0%770 kWh-420 kWh
Maart9%630 kWh9,0%630 kWh+0 kWh
April12%840 kWh7,0%490 kWh+350 kWh
Mei13%910 kWh6,0%420 kWh+490 kWh
Juni13%910 kWh5,0%350 kWh+560 kWh
Juli13%910 kWh5,0%350 kWh+560 kWh
Augustus11%770 kWh6,0%420 kWh+350 kWh
September9%630 kWh7,0%490 kWh+140 kWh
Oktober7%490 kWh9,0%630 kWh-140 kWh
November3%210 kWh11,0%770 kWh-560 kWh
December2%140 kWh12,0%840 kWh-700 kWh
Totale opbrengst100%7.000 kWh100%7.000 kWh0 kWh
Bron: Vastgoedmentor.com

Bizar om te zien dat je in de donkere wintermaanden 600 tot wel 700 kWh per maanden aan stroom moet inkopen. In de zomer wek je ruim 500 kWh meer op dan je verbruikt.

Hoe werkt een thuisbatterij?

Een thuisbatterij (of een thuisaccu), doet hetzelfde als alle andere batterijen en accu’s en slaat dus stroom op. In dit geval dus zonnestroom die je zelf hebt opgewekt en die je dan later kan gebruiken.

Wek je meer zonnestroom op dan je verbruikt? Dan stuurt de regelaar van je zonnepanelen de zonnestroom naar je thuisbatterij. Is de thuisbatterij vol? Dan gaat de zonnestroom naar het net. Verbruik je stroom terwijl je zonnepanelen niets opleveren? Dan verbruik je eerst de stroom uit je thuisbatterij. Als die leeg is, neem je automatisch stroom af van het elektriciteitsnet.

Hoeveel opslagcapaciteit heb je nodig?

Als eerste moet je bepalen hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om je eigen verbruik op te wekken. Bij een ideale ligging op het zuiden heb je in Nederland een gemiddelde instralingsfactor van 0,85. Dit betekent dat als je 1.000 kWh aan stroom wilt opwekken, dat je 1.000 / 0,85 = 1.176 Wp aan zonnepanelen moet plaatsen.

Een vuistregel om de juiste capaciteit te berekenen is om per wattpiek (in kWp) een opslagcapaciteit van 1 à 1,5 kWh te voorzien (bron: zonnepanelen.nl). Hiermee kan je vervolgens een inschatting maken van de benodigde opslagcapaciteit van je thuisbatterij.

VerbruikInstralingsfactor*Benodigde WpOpslagcapaciteit thuisbatterij
3.500 kWh per jaar0,853.500 / 0,85 =
4.118 Wp
4,1 – 6,2 kWh
4.000 kWh per jaar0,854.000 / 0,85 =
4.706 Wp
4,7 – 7,1 kWh
4.500 kWh per jaar0,854.500 / 0,85 =
5.294 Wp
5,3 – 7,9 kWh
5.000 kWh per jaar0,855.000 / 0,85 =
5.882 Wp
5,9 – 8,8 kWh
5.500 kWh per jaar0,855.500 / 0,85 =
6.471 Wp
6,5 – 9,7 kWh
6.000 kWh per jaar0,856.000 / 0,85 =
7.059 Wp
7,1 – 10,6 kWh
6.500 kWh per jaar0,856.500 / 0,85 =
7.647 Wp
7,7 – 11,5 kWh
7.000 kWh per jaar0,857.000 / 0,85 =
8.235 kWh
8,2 – 12,3 kWh
Bron: Vastgoedmentor.com

Persoonlijk zou ik gaan voor een wat grotere thuisbatterij wat betreft opslagcapaciteit. Dit aangezien je regelmatig ziet dat mensen met zonnepanelen nvt hun installatie uitbreiden met een aantal extra panelen. Maar goed de ideale capaciteit van een thuisbatterij verschilt van huishouden tot huishouden.

Wat kost een thuisbatterij?

De kosten voor een thuisbatterij zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Toch blijft een thuisbatterij een flinke investering. Hieronder een overzicht van wat een gemiddelde thuisbatterij op dit moment ongeveer kost.

Capaciteit thuisbatterijGemiddelde thuisbatterij kosten
(excl. btw en incl. plaatsing)
6 kWh€4.000 – €6.000
8 kWh€6.000 – €8.000
10 kWh€8.000 – €10.000
12 kWh€10.000 – €12.000
Bron: Vastgoedmentor.com

Let op dit zijn gemiddelde prijzen en vergelijken loont altijd! Als je een beetje op bol.com gaat zoeken, zal je zien dat er thuisbatterijen te koop zijn voor lagere bedragen. Ik weet niet zeker of de thuisbatterijen bij bol.com ook bij je thuis geplaatst worden ?.

Alleen voor korte periodes

Thuisaccu’s zijn met name geschikt om de kloof tussen dag en nacht te overbruggen of om het verschil tussen een zonnige en bewolkte dag te compenseren. Ze bieden op dit moment dus voornamelijk een oplossing voor gebruik van elektrische apparaten in de avonduren of als de zon even niet schijnt.

Verder kan je een thuisbatterij gebruiken door slim om te gaan met het opslaan van energie als de stroomprijs laag is en juist terug te leveren als de stroomprijs hoog is. Dit is met name van toepassing voor mensen met een dynamisch contract.

(Nog) niet geschikt voor wintermaanden

Houd er rekening mee dat thuisbatterijen nog niet voldoende capaciteit hebben om grote hoeveelheden stroom op te slaan voor de wintermaanden. Hierdoor kan je op dit moment dus niet “zelfvoorzienend” worden met een thuisbatterij.

Zelfs de grootste thuisbatterij heeft slechts voldoende opslagcapaciteit voor een paar “winterdagen”. Aan de andere kant worden thuisbatterijen steeds beter, dus wellicht kan je in de toekomst ook (een deel van) de winter overbruggen.

Hoeveel stroom kan je besparen met een thuisbatterij?

Met een thuisbatterij vergroot je het verbruik van je eigen zonnestroom. Gemiddeld verbruik je ongeveer 30% van je zelf opgewerkte zonnestroom. Gemiddeld gaat je eigen verbruik met een thuisbatterij naar ruim 60% ?. Dat is natuurlijk een mooie verbetering, maar hoeveel je precies kan besparen met een thuisbatterij is echt van persoon tot persoon anders.

Simuleer besparing thuisbatterij

Op de site van mijnthuisbatterij.nl kan je aan de hand van de je daadwerkelijke gebruik en je opgewekte zonnestroom simuleren hoeveel je kan besparen met een thuisbatterij.

simuleer batterij op site van mijn thuisbatterij
Bron: Mijn Thuisbatterij

Hieronder kan je zien hoe het gebruik van een thuisbatterij je stroomverbruik vermindert.

Je kan zelf een berekening maken op de site van mijn thuisbatterij.

Vanaf wanneer is een thuisbatterij rendabel?

Dus ja, wanneer wordt een thuisbatterij nu rendabel?

#1 Met salderingsregeling

Ondanks het berekenen van de terugverdientijd van een thuisbatterij redelijk complex is, is een thuisbatterij niet rendabel zolang je nog voor 100% mag salderen.

Op zich niet heel gek, omdat je met een thuisbatterij probeert de andere 70% van je zelf opgewekte zonnestroom te gebruiken. En dit is nu precies wat je met salderen (tot de salderingsgrens) al voor elkaar krijgt.

#2 Zonder salderingsregeling

Een thuisbatterij wordt eigenlijk pas rendabel op het moment dat de salderingsregeling volledig in de ban gaat. Op dit moment is het plan dat vanaf 1 januari 2025 de salderingsregeling langzaam afgebouwd gaat worden. Echter niks is zeker in Nederland ?! De overheid kan altijd nog een ander besluit hierover nemen.

Overzicht terugverdientijd verschillende thuisbatterijen

ThuisbatterijBesparing verbruikStroomprijsBesparingTerugverdientijd
6 kWh / €4k – €6k1.092 kWh€0,30 per kWh€328 p/j12,2 – 18,3 jaar
6 kWh / €4k – €6k1.092 kWh€0,40 per kWh€437 p/j9,2 – 13,7 jaar
6 kWh / €4k – €6k1.092 kWh€0,50 per kWh€546 p/j7,3 – 11,0 jaar
8 kWh / €6k – €8k1.240 kWh€0,30 per kWh€372 p/j16,1 – 21,5 jaar
8 kWh / €6k – €8k1.240 kWh€0,40 per kWh€496 p/j12,1 – 16,1 jaar
8 kWh / €6k – €8k1.240 kWh€0,50 per kWh€620 p/j9,7 – 12,9 jaar
10 kWh / €8k – €10k1.345 kWh€0,30 per kWh€404 p/j19,8 – 24,8 jaar
10 kWh / €8k – 10k1.345 kWh€0,40 per kWh€538 p/j14,9 – 18,6 jaar
10 kWh / €8k – 10k1.345 kWh€0,50 per kWh€673 p/j11,9 – 14,9 jaar
12 kWh / €10k – €12k1.422 kWh€0,30 per kWh€427 p/j23,4 – 28,1 jaar
12 kWh / €10k – €12k1.422 kWh€0,40 per kWh€569 p/j17,6 – 21,1 jaar
12 kWh / €10k – €12k1.422 kWh€0,50 per kWh€711 p/j14,1 – 16,9 jaar
Bron: Vastgoedmentor.com

Als je de bovenstaande tabel zo bekijkt dan lijkt een thuisbatterij nog niet interessant. Maar de prijs van thuisbatterijen gaat snel naar beneden en vorig jaar stond de stroomprijs op bijna €1 per kWh. Bij een stroomprijs van €1 per kWh dan halveert de terugverdientijd tov een €0,50 per kWh ?. Kijk en dan gaat het natuurlijk wel snel.

Kortom het ligt aan de kosten voor de thuisbatterij en de stroomprijs wat je terugverdientijd gaat worden. Maar ga er maar vanuit dat het terugverdienen van een thuisbatterij (op dit moment) ongeveer tien tot vijftien jaar duurt. Wordt vervolgd!

Jouw elektrische auto als thuisbatterij

Je elektrische auto kan in de toekomst ook dienen als een uitstekende thuisbatterij. Met zijn grotere batterijcapaciteit kan hij meer dagen aan stroomvoorziening opslaan dan een stand-alone thuisbatterij. Dit vereist echter wel een auto en laadpaal die beide bidirectioneel kunnen laden – de toekomstige norm waar momenteel nog weinig exemplaren van beschikbaar zijn in 2023.

Eindoordeel

Persoonlijk denk ik dat de thuisbatterij vanaf het afbouwen van de salderingsregeling snel populairder gaat worden. Nu ziet de terugverdientijd van een thuisbatterij er misschien nog niet interessant uit. Echter de terugverdientijd is sterk afhankelijk van de aanschafprijs van de thuisaccu en de stroomprijs.

Heb jij zelf al wel een thuisbatterij? Dan hoor ik graag in de comments van je wat je ervaringen hiermee zijn ?.

Wil jij meer te weten komen hoe je kan besparen op je energierekening? Lees dan de blog post “Hoge energieprijzen en toch besparen?“.

Plaats een reactie