Salderen

« Back to Glossary Index

Regelmatig hoor je in de media het woord salderen, maar wat is salderen precies? De terugverdientijd van zonnepanelen is afhankelijk van of je nog kan salderen en hoeveel je mag salderen. Verder is inmiddels duidelijk hoe de afbouw van de salderingsregeling eruit gaat zien. Laten we dit één voor één bekijken.

Wat is salderen?

Met zonnepanelen op je dak wek je zelf “zonnestroom” op. Een gedeelte van de zelfopgewekte stroom verbruik je direct in je huis een ander deel van deze stroom lever je terug aan je energiemaatschappij. Vaak wek je in de zomer (veel) meer stroom op dan je zelf kan gebruiken en wekken je zonnepanelen in de winter juist te weinig stroom op.

De stroom die jij zelf met je zonnepanelen opwekt, trek je af van de stroom die je afneemt van je energieleverancier. Dit noemen we salderen. Wek je meer stroom op dan je totale verbruik (de zogenaamde salderingsgrens)? Dan ontvang je boven de salderingsgrens een terugleververgoeding. Hierdoor wordt je energierekening op jaarbasis lager.

Regels voor salderen

Nederland is het land van regeltjes. Dus ook voor salderen ontkom je niet aan bepaalde (spel) regels waar je aan moet voldoen. Hieronder de regels die gelden voor salderen:

  • Maximaal salderen tot de salderingsgrens; Niet alle stroom die je teruglevert telt mee voor het salderen. De grens ligt bij de hoeveelheid stroom die je afneemt bij je energieleverancier (ofwel je totaalverbruik). Dit heet de zogenaamde salderingsgrens
  • Teruglevergoeding; Lever je meer terug dan de salderingsgrens? Dan krijgt je over alle stroom die je meer levert dan de salderingsgrens een terugleververgoeding. Je energieleverancier mag zelf kiezen hoe hoog zij de terugleververgoeding maken
  • Dezelfde aansluiting; Je levert de elektriciteit terug via dezelfde aansluiting waarmee je energie krijgt
  • Kleinverbruikersaansluiting; Salderen mag alleen als je een kleinverbruikersaansluiting hebt. Bijna alle particulieren hebben een kleinverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting is maximaal 3x80A. Je energieleverancier kan je vertellen welke aansluiting je hebt (zie de volgende link)
  • Aangemeld zijn bij energieleveren.nl; En ten slotte moet je aangemeld zijn bij Energieleveren.nl. Dat kan de installateur van je zonnepanelen voor je doen of je kan dat zelf doen als je de specificaties van je zonnepanelen installatie weet

Dan door naar het type meter in je meterkast die het stroomverbruik registreert.

Terugleveren met analoge of slimme meter

Heb je een slimme slimme meter? Dan meet je slimme meter direct wat je verbruikt en teruglevert. De slimme meter geeft dit door aan je energieleverancier. Heb je nog een oude analoge meter? Dan draait de meter vooruit of achteruit, afhankelijk van wat je op dat moment verbruikt en opwekt. Op deze manier wordt de teruggeleverde stroom op de meter zelf al van het verbruik afgetrokken.

Met een analoge meter kan je de teruggeleverde stroom niet terugvinden op je factuur. Echter je hebt wel het maximale voordeel aangezien je namelijk altijd alles kan salderen. Helaas komt er aan dit voordeeltje voor huishoudens met een analoge meter een einde. In het huidige wetsvoorstel m.b.t. de afbouw van salderen staat dat het verplicht wordt voor huishoudens om over een slimme meter te beschikken.

De netbeheerder zal voor 2025 alle analoge meters vervangen. Mocht je dit weigeren, dan kan volgens het wetsvoorstel een boete opgelegd worden.

Laten we nu gaan kijken hoe salderen dan in de praktijk in zijn werk gaat.

Salderen in de praktijk

zijn zonnepanelen nog interessant zonder salderingsregeling

Hoe gaat salderen dan in de praktijk als je zonnepanelen op je dak hebt liggen? In de praktijk heb je 2 verschillende opties, zie hieronder:

  1. Minder opwekken dan verbruik; In dit geval hebben je zonnepanelen minder energie opgewekt dan je hebt verbruikt. De resterende stroom neem je af bij je energiemaatschappij en daar betaal je de marktprijs voor
  2. Meer opwekken dan verbruik; Je hebt minder energie afgenomen dan dat je hebt teruggeleverd. In dat geval betaalt je energieleverancier een vergoeding per extra teruggeleverde kilowattuur. De hoogte hiervan verschilt per leverancier. In je energiecontract staat hoeveel je terugkrijgt.

Laten we beide opties met een rekenvoorbeeld duidelijk maken.

Optie 1: Minder opwekken dan verbruik

Lange tijd was dit de meest voorkomende optie waar mensen gebruik van maakten. Het vermogen van de zonnepanelen was simpelweg nog niet hoog genoeg om het hele verbruik van het huishouden op te wekken. In dit geval dek je dus een deel van je verbruik af met zelf opgewekte zonnestroom. De stroom die je te weinig opwekt koop je vervolgens in van je energieleverancier tegen de marktprijs (de stroomprijs in je energiecontract). Hieronder een schematisch overzicht van hoe dit werkt:

In dit geval ga ik uit van een stroomverbruik per jaar van 3.600 kWh en 2.400 kWh aan zelf opgewekte stroom. Over het algemeen gebruikt een huishouden zo’n 30% van de zelf opgewekte stroom direct. Dus in dit rekenvoorbeeld gebruik je 800 kWh van de opgewekte stroom zelf. Van de zelf gebruikte stroom heb je al maximaal voordeel en die hoef je dus niet te salderen.

De overige 1.600 kWh (2.400 – 800 = 1.600 kWh) mag je vervolgens wegstrepen van je jaarverbruik (salderen). Aangezien je meer stroom verbruikt dan je opwekt, zal je de resterende 1.200 kWh moeten inkopen bij je energiemaatschappij tegen de marktprijs.

salderen in de praktijk - minder opwekken dan verbruik
Bron: Vastgoedmentor.com

De berekening gaat dan als volgt:

Totale stroomverbruik per jaar3.600 kWh (dit is de salderingsgrens)
Opwek zonnepanelen per jaar2.400 kWh
Eigen gebruik zelf opgewekte stroom per jaar (~30%)800 kWh (~30% van 2.400 kWh)
Teruglevering aan het openbare net1.600 kWh (2.400 kWh – 800 kWh)
Energieleverancier levert per jaar2.800 kWh (3.600 kWh – 800 kWh)
Volledige stroomprijs over (mag je salderen)1.600 kWh (tot salderingsgrens)
Stroom die je moet inkopen tegen de marktprijs1.200 kWh (2.800 kWh – 1.600 kWh)
Terugleververgoeding over0 kWh (teveel geleverde stroom)
Bron: Vastgoedmentor.com

Dan nu door naar de optie die je tegenwoordig steeds meer ziet en dat is meer opwekken dan je verbruikt.

Optie 2: Meer opwekken van verbruik

De laatste jaren zijn zonnepanelen snel beter geworden en kan je met 10 tot 12 zonnepanelen het gemiddelde jaarverbruik van een huishouden opwekken. Hoe gaat het salderen dan in zijn werking als je meer stroom opwekt dan je verbruikt?

Voor dit rekenvoorbeeld ga ik uit van een totaal stroomverbruik van 3.600 kWh en een opwek van 4.800 kWh per jaar. Gemiddeld gebruik je 30% van je zelf opgewekte stroom, dus in dit geval is dat zo’n 1.600 kWh.

Dan houdt je dus nog 2.000 kWh aan stroom over die je energieleverancier aan je levert. Deze 2.000 kWh mag je dan salderen (ofwel wegstrepen). Voor deze 2.000 kWh krijg je dan dus precies dezelfde stroomprijs die je betaalt. Over de overige 1.200 kWh die je teveel hebt geleverd krijg je een terugleververgoeding. De hoogte van de terugleververgoeding mag de energieleverancier zelf bepalen en die kan je terugvinden in je energiecontract.

In dit geval ziet het er als volgt uit:

salderen in de praktijk - meer opwekken dan verbruik
Bron: Vastgoedmentor.com

De berekening gaat dan als volgt:

Totale stroomverbruik per jaar3.600 kWh (dit is de salderingsgrens)
Opwek zonnepanelen per jaar4.800 kWh
Eigen gebruik zelf opgewekte stroom per jaar (~30%)1.600 kWh (~30% van 4.800 kWh)
Teruglevering aan het openbare net3.200 kWh (4.800 kWh – 1.600 kWh)
Energieleverancier levert per jaar2.000 kWh (3.600 kWh – 1.600 kWh)
Volledige stroomprijs over (mag je salderen)2.000 kWh (tot salderingsgrens)
Stroom die je moet inkopen tegen de marktprijs0 kWh (2.000 kWh – 2.000 kWh)
Terugleververgoeding over1.200 kWh (teveel geleverde stroom)
Bron: Vastgoedmentor.com

Dan door naar het treurige feit van de afbouw van de salderingsregeling.

Afbouw salderingsregeling

Lange tijd stond de afbouw van de salderingsregeling vast, echter februari 2022 stelde minister Rob Jetten dat de afbouw van de salderingsregeling van 1 januari 2023 niet haalbaar is. Dat de salderingsregeling afgebouwd gaat worden bleef vast staan alleen het startmoment werd verder de toekomst ingeschoven. Ook over hoe de afbouw zou gaan plaats vinden was lange tijd onduidelijkheid. Eind mei ’22 maakte het kabinet bekend hoe de “nieuwe salderingsregeling” afgebouwd gaat worden (zie link).

Eigenlijk is de naam “nieuwe salderingsregeling” incorrect. De salderingsregeling zelf is namelijk onveranderd gebleven. Echter de afbouw van de salderingsregeling is weldegelijk aangepast. Hieronder een overzicht van hoe de salderingsregeling afgebouwd gaat worden:

nieuwe salderingsregeling
Bron: PURE Energie (aangepast door Vastgoedmentor ?)

Eindoordeel

Hopelijk maakt dit duidelijk wat salderen is en laat het zien waarom salderen zo interessant is. Wil jij weten of zonnepanelen zonder de salderingsregeling nog interessant zijn? Meer hierover kan je lezen in de blog post “Zonnepanelen zonder salderingsregeling?

« Terug naar Begrippenlijst