OZB

« Back to Glossary Index

Elk jaar betaal je gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapsbelastingen. Wat je precies voor deze belastingen betaalt verschilt van gemeente tot gemeente. De OZB is een percentage van de WOZ waarde van je woning.

« Terug naar Begrippenlijst