Netto Aanvangsrendement

Het netto aanvangsrendement, of afgekort NAR, is het netto rendement dat je behaalt op je beleggingspand. Je berekent het netto aanvangsrendement als volgt. NAR = (bruto jaarhuur – alle kosten) / geïnvesteerd vermogen x 100%

Plaats een reactie