Financieringskosten

« Back to Glossary Index

Financieringskosten zijn alle kosten die ontstaan in verband met het afsluiten van een hypotheek, zoals taxatiekosten, notariskosten (hypotheekakte) en de kosten voor de intermediair (advieskosten).

« Terug naar Begrippenlijst