Actief Beheer

« Back to Glossary Index

Onder actief beheer wordt verstaan zelf actief bezig zijn met je beleggingspand(en). Hier kun je denken aan: zelf de administratie doen, zelf werkzaamheden in de panden verrichten (verbouwen / renovatie) / regelmatig aan- en verkopen met winst / zelf intensief met de panden bezig zijn (bv onderhoud). Let op dat zodra de Belastingdienst je beleggingspanden in box 1 laat vallen doordat er sprake is van actief beheer, je over de huurinkomsten dus ook inkomstenbelasting moet gaan betalen!

« Terug naar Begrippenlijst