Rentevoorstel

« Back to Glossary Index

Een rentevoorstel is een rente aanbod van de hypotheekverstrekker. De uitgebrachte offerte met het rentevoorstel moet definitief zijn. Deze kan dus niet meer worden gewijzigd door de hypotheekverstrekker. In het rentevoorstel staan de belangrijkste zaken vermeld voor de hypotheek. Denk hierbij aan de hoogte van de hypotheekrente, looptijd van de hypotheek, gekozen rentevaste periode, soort hypotheek, etc. Komen de gegevens in het rentevoorstel overeen met je hypotheekaanvraag en ga je akkoord met het voorstel van de hypotheekverstrekker? Dan kun je het rentevoorstel ondertekenen en terugsturen.

« Terug naar Begrippenlijst