Rentevaste Periode

« Back to Glossary Index

De rentevaste periode is de afgesproken periode dat de rente gelijk blijft. Bij hypoheken voor een eigen woning kan je de rentevaste periode vastzetten tot maximaal 30 jaar. Bij een vastgoedhypotheek is de maximale rentevaste periode meestal 10 jaar. Over het algemeen geldt dat hoe korter de rentevaste periode hoe lager de rente. Omgekeerd geldt ook dat hoe langer de rentevaste periode hoe hoger de rente. De duur van de rentevaste periode is dus een belangrijk gegeven bij het afsluiten van een hypotheek.

« Terug naar Begrippenlijst