Overdrachtsakte

« Back to Glossary Index

Een overdrachtsakte is een akte die de notaris opmaakt bij de koop en verkoop van onroerende goederen en die wordt ingeschreven bij het Kadaster. De overdrachtsakte is niet de enige akte die de notaris opmaakt. Een notaris maakt bij aankoop van een woning namelijk twee akten op. Een is de akte van levering en de andere is de hypotheekakte. In de overdrachtsakte wordt de eigendomsoverdracht van een woning vastgelegd van de verkoper naar de koper. Ofwel met de overdrachtsakte wordt het eigendom van een woning overgedaan naar de nieuwe eigenaar. Na inschrijving van de overdrachtsakte in de openbare register is de eigendomsoverdracht een feit. De notaris is verantwoordelijk voor de inschrijving in de openbare registers.

« Terug naar Begrippenlijst