Onroerend Goed

« Back to Glossary Index

Onder onroerend goed wordt verstaan de grond of een object die verbonden zijn met de grond. Onroerend goed zijn dus goederen die niet verplaatst kunnen worden. Onder onroerende goederen vallen dus gebouwen (huizen, appartementen, garageboxen, winkelpanden, etc) in de breedste zin van het woord.

┬ź Terug naar Begrippenlijst