Liberalisatiegrens

De huurliberalisatiegrens bepaalt of je beleggingspand een sociale-huurwoning is of in de vrije sector valt. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan is je beleggingspand een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan zit je beleggingspand in de (geliberaliseerde) vrije sector.

Plaats een reactie