Service Kosten

« Back to Glossary Index

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en de huismeester. Kosten voor nutsvoorzieningen zijn de kosten voor gas, water en elektriciteit waarvoor de huurder een eigen meter heeft. Lees meer achtergrond informatie over service kosten op de site van de Rijksoverheid.

« Terug naar Begrippenlijst