Roerende Goederen

« Back to Glossary Index

Roerende goederen zijn alle goederen die niet zijn vastgemaakt aan een gebouw. Roerende goederen kun je dus optillen en weghalen uit een gebouw of woning. Roerende goederen omvat dus eigenlijk gehele inboedel van een woning. Vaak is het bij de koop van een woning mogelijk om een deel van de roerende goederen van de verkopende partij over te nemen. Meestal een stelt de verkopende partij een Lijst van Zaken op waarin staat welke roerende goederen de koper overneemt en tegen welke vergoeding.

« Terug naar Begrippenlijst