Koopakte

« Back to Glossary Index

Een koopakte is een document waarin je de afspraken (de overeenkomst) tussen de verkoper en de koper van een woning schriftelijk vastlegt. Belangrijke onderdelen van de koopakte zijn onder meer de koopprijs, de opleveringsdatum en eventuele bijzonderheden. Na het tekenen van het koopakte of koopcontract heeft de koper nog 3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de koop. Hiervoor hoeft de koper geen reden op te geven. Ook hoeft de koper hiervoor geen vergoeding te betalen aan de verkoper als de koper afziet van de koop binnen de bedanktijd. Lees hier meer over op de site van de Rijksoverheid.

« Terug naar Begrippenlijst