Kamerverhuurvrijstelling

« Back to Glossary Index

Over de inkomsten uit kamerverhuur in de eigen woning betaalt een particuliere verhuurder tot aan een bepaalde grens geen inkomstenbelasting. Een deel van die inkomsten is namelijk vrijgesteld. De Belastingdienst stelt deze kamerverhuurvrijstelling jaarlijks vast. In 2020 is de vrijstelling voor kamerverhuur €5.506. Om van de kamerverhuurvrijstelling gebruik te maken moet je als verhuurder aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Maximale huuropbrengsten; De totale huuropbrengsten in 2020 mogen niet meer zijn dan €5.506 per jaar. Dit is inclusief alle extra vergoedingen die met de verhuur te maken hebben. Denk aan bijvoorbeeld energiekosten of stoffering
  • Kamer is onder van eigen woning; De kamer die je verhuurt, is een deel van je eigen woning en geen zelfstandige woning
  • Verhuurder en huurder staan ingeschreven op adres; Zowel de verhuurder als de huurder staat de hele huurperiode ingeschreven bij de gemeente op het adres van het huis waar een kamer wordt verhuurd

Meer details over de kamerverhuurvrijstelling vind je op de site van de Belastingdienst.

« Terug naar Begrippenlijst