Erfpachtopinie

« Back to Glossary Index

De erfpachtopinie is in het leven geroepen om een woning op erfpacht te kunnen financieren. Sommige erfpachtvoorwaarden kunnen namelijk de waarde van de woning (of eigenlijk de grond) verminderen. Hierdoor willen banken bij het verstrekken van een hypotheek een erfpachtopinie inzien. In een erfpachtopinie worden de voorwaarden voor de erfpacht vastgelegd, zoals de duur van het erfpachtrecht en de hoogte van de canon. Aan de hand van deze voorwaarden kan de bank de waarde van de erfpachtwoning (laten) toetsen. Verder kijkt de bank of er juridische problemen zijn verbonden aan de erfpachtvoorwaarden. Meestal moet de erfpachtopinie door een notaris worden gemaakt om door de bank geaccepteerd te worden.

« Terug naar Begrippenlijst