Consumentenprijsindex

« Back to Glossary Index

Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) volgt de consumentenprijsindex, of afgekort CPI, de ontwikkeling van de consumenten prijzen. De CPI geeft aan hoeveel duurder het leven voor een gemiddeld huishouden in Nederland is geworden in een jaar tijd. Dus de CPI geeft de prijsontwikkeling weer van een mandje goederen en diensten. Vervolgens kan je de CPI bijvoorbeeld in je huurcontract gebruiken als basis voor hoeveel je jaarlijks de huur mag verhogen.

Lees meer achtergrond informatie op de site van het CBS. Zie de volgende link.

« Terug naar Begrippenlijst