Activa

« Back to Glossary Index

Activa (of “assets” in het Engels) worden bij het boekhouden ook wel baten genoemd. Activa zijn goederen die actief voor je werken en je geld opleveren. Denk maar aan aandelen die je een dividend opleveren of appartementen die zorgen voor inkomsten uit verhuur. De entrepreneur en auteur van het boek “Rich Dad, Poor Dad” Robert Kiyosaki heeft het veelvuldig over “assets” of activa. Om financieel onafhankelijk te worden moet je focussen op het opbouwen van “assets” is het moto van Robert Kiyosaki.

« Terug naar Begrippenlijst